De Lunteraan wijst op drie panelen met informatie over oorsprong en verspreiding van de wolf. ,,Na de val van de Muur zijn de wolven vanuit Rusland en Oost-Europa naar West-Europa gekomen. Poolse jagers kregen premies en hebben er veel geschoten. In de hele westerse wereld nam het besef en respect van vrije natuur toe, dat noemen we 'rewilding'. Zo konden wolven zich in nieuwe gebie...