LTO krijgt signalen dat veel hobbyboeren hun pluimvee nog buiten hebben rondlopen, ondanks de ophokplicht die het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) twee weken geleden heeft opgelegd. Bestuurslid Pieter Bouw van de afdeling Gelderse Vallei van LTO denkt dat dit geen kwestie van onwil is. ,,Het zal hier om onwetendheid gaan, vermoeden wij. Als je als hobbypluimveehouder he...