Geconstateerd werd dat inwoners klagen over overlast (hondenpoep) in losloopgebieden in de wijken, dat voorzieningen ontbreken bij honden losloopgebieden, dat de uitgaven voor het dierenasiel (120.000 euro) worden gedekt uit de hondenbelasting, met totale inkomsten van 330.000 euro. Ook vinden er met regelmaat bijtincidenten plaats bij zowel kinderen als volwassenen door zogeheten hoog-risico-h...