Bij de start van Operatie Market Garden op zondag 17 september 1944, alweer 75 jaar geleden, bombardeerden geallieerde vliegers het zuidelijke gedeelte van Ede. Het doel van deze bombardementen was voornamelijk het uitschakelen van het Duitse luchtafweergeschut op de Edese kazernes. Bij het bombardement verloor de Edese haar oma en haar 5-jarige broertje Freek.

Honderdvijftig geallieerde bommen vielen op Ede-Zuid. Door het slechte weer en navigatiefouten kwamen veel bommen niet op de kazerne terecht, maar op woonwijken in Ede