In de krant van 7 november 1979 werd groots aangekondigd dat de verzorgingstehuizen Tabitha (destijds gevestigd in Lunteren) en Bethanië uit Ede samengevoegd werden. Redenen waren de strenge eisen die aan bejaardentehuizen gesteld werden waar Tabitha niet meer aan kon voldoen, zo was in het artikel in Ede Stad te lezen.