De villa, die ontstond in de beginjaren van de Stationsweg, toen de net aangelegde weg nog onbebouwd was, lag op de hoek Stationsweg - Kazernelaan. Het huisnummer was destijds 97. In 1980 werd besloten tot de bouw van het appartementencomplex. Er was nog de discussie om ruim zestig à zeventig appartementen op de plek van de villa neer te zetten, maar dit plan kon niet op veel steun r...