,,Tradities zijn er om in ere gehouden te worden.” Bij de Buurt Ede en Veldhuizen hechten ze daar veel waarde aan. Anno 2020 is er dan ook nog steeds een buurtrichter, oftewel de voorzitter van de Buurt. Ook termen als buurtmeesters (bestuursleden), buurtschrijver (secretaris) en een buurtscheuter (de vroegere veldwachter) gaan al eeuwen mee en zijn nog steeds van toepassing. ,,De Buurt ziet he...