Het is verrassend hoe uiteenlopend de werken zijn. Vrijheid is een bron van inspiratie en voor vele interpretaties vatbaar. Voor de een is het een vredesduif, voor een ander onbekommerd spelende kinderen. En voor weer een ander zijn het de onuitwisbare beelden van een concentratiekamp, anno 2020 een museum.

De gemeente Ede nam het initiatief om zoveel mogelijk culturele clubs en verenigingen tot actie te stimuleren. Zij stelde daar ook financiële middelen voor beschikbaar. De actie kwam er. In Lunteren vonden Oog en Optiek en Kunstlijn Lunteren elkaar, als mede-exposanten en als aanvulling op elkaars werk. In overleg met de Koepelcommissie van vereniging Het Lunters Buurtbos kwam de Koepel beschikbaar als expositielocatie, zowel binnen als buiten. Het nieuwe culturele seizoen van de Koepel gaat dit jaar dus van start met een puur Lunterse kunstuiting.

OOG EN OPTIEK Fotoclub Oog en Optiek vroeg haar leden foto’s te maken rondom het thema 75 jaar vrijheid. Voormalig voorzitter Hans Brongers gaf tijdens een clubbijeenkomst in De Schakel in Lunteren wat schoten voor de boeg. ,,In eerste instantie denk je juist aan oorlog, aan de Tweede Wereldoorlog, aan prikkeldraad en aan de bevrijding. Dat zijn de beelden die direct bij je opkomen. Maar je kunt het ook breder trekken. Denk bijvoorbeeld maar eens aan een eindexamenkandidaat die zijn diploma behaald heeft. De tas in de vlaggenmast, een en al blijdschap dat school erop zit!’’

Er werd een speciale selectiecommissie gevormd om alle ingestuurde foto’s te beoordelen met in het achterhoofd: het moet een aansprekende en samenhangende expositie worden. Hans Brongers: ,,We moesten keuzes maken omwille van de samenhang. Daardoor vielen ook de nodige kwalitatief goede maar te afwijkende foto’s af. Uiteindelijk kwamen we uit op acht onderwerpen met als thema ‘bevrijding’: bevrijdende dans, bevrijding van het keurslijf van verplichtingen, een onbelemmerd perspectief, onbekommerd spelen (dankzij opofferingen in het verleden), van donker naar licht, van gevangen naar vrij, dierenbevrijding en bevrijdende humor. De foto’s zijn gemaakt door dertien verschillende fotografen, een derde van het totale aantal leden.

KUNSTLIJN FOTO'S Al maanden werken de leden van Kunstlijn Lunteren aan hun kunstzinnige creatie in het kader van '75 jaar vrijheid'. De verschillende werken worden rondom de Koepel geëxposeerd. Kunstlijn Lunteren werd zestien jaar geleden opgericht door een vijftal kunstenaars in Lunteren. Naast het organiseren van diverse kunstprojecten organiseren de inmiddels vijftien leden de Atelierroute in het tweede weekend van juni. Honderden bezoekers weten iedere keer weer de weg naar de ateliers van de verschillende kunstenaars te vinden. Elk lid exposeert samen met een gastexposant, zo blijft de Atelierroute verrassend en 'nieuw' voor de bezoekers.

Het thema van de Koepelexpositie inspireerde de leden om na te denken over hoe zij 'vrijheid' zouden kunnen verbeelden. Voor kunstenaar Jan Bouwsema is dat een triomfboog, een soort Arc de Triomph, heel luchtig gebaseerd op de beelden van de bevrijding in Parijs. Theo Verduijn daarentegen blijft trouw aan zijn specialisme: tulpen. Robuuste Tulpen van hout dit keer. Janna van de Kaa volgde speciaal voor de Koepelexpositie een workshop 'kunst gemaakt van recycled plastic'. Om vervolgens een grote duif te creëren die bevrijd uit zijn kooi bij de Koepel lijkt weg te vliegen. Mede-exposanten zijn Rietje van Tuijl, Johan Timmers, Coos Hoving, Susanne du Bois, Jenneke van Putten, Ivonne Prehn Wiese en Annelies Barendrecht. Een bijzondere vermelding verdient de film van cineast Onno Gerritsen, onder meer bekend van zijn documentaire 'Dansen met gehoornde dames', een film over de Lunterse agrariër, Jan Dirk van de Voort en zijn Jersey melkkoeien.

De Koepel is te bereiken via wandel- en fietspaden vanaf hotel/restaurant De Lunterse Boer, Boslaan 67 Lunteren en congrescentrum De Werelt, Westhofflaan 2, Lunteren. Voor meer nieuws: www.buurtbosch.nl.

Door Annelies Barendrecht

Johan Timmers
Foto: Johan Timmers
Een 'ruimtelijk object' van Johan Timmers.
Marc Peterse
Foto: Marc Peterse
'Bevrijding nu' van Marc Peterse.
Janna van de Kaa
Foto: Janna van de Kaa
Een vredesduif van Janna van der Kaa, 'Bevrijd'.
Janna van de Kaa
Foto: Janna van de Kaa
'Oranje boven' van Janna van de Kaa.
Peter Michielsen
Foto: Peter Michielsen
L.O.F. DanceCrew (het beeldmerk van expositie).