Door voorlichting onder jongeren willen Marlies Verbruggen en Annet de Graaf het aantal onbedoelde zwangerschappen terugdringen. Daarnaast verlenen medewerkers van Siriz kortdurende en langdurende psychosociale hulp aan vrouwen en mannen die te maken krijgen met een onbedoelde zwangerschap. Ook biedt Siriz opvang aan zwangere vrouwen zonder woonplek die intensieve begeleiding nodig hebben, als voorbereiding op het moederschap op jonge leeftijd. Voor de organisatie werken in heel Nederland 35 beroepskrachten en ongeveer veertig opgeleide vrijwilligers.

REGENBOOGVLIES Siriz is opgericht in 2010 en komt voort uit de Vereniging tot Bescherming van het Ongeboren Kind (VBOK). In de naam zit omgedraaid 'iris', wat duidt op 'oog hebben voor', terwijl de z staat voor zwangerschap. Bovendien staat het voor het veelkleurige regenboogvlies, waarmee wordt aangegeven dat de organisatie er voor iedereen is.

Maatschappelijk werker Annet de Graaf is al twintig jaar werkzaam bij Siriz. ,,Ik kan hier mijn passie in kwijt." Samen met Marlies en nog een collega draagt zij zorg voor de regio Gelderland en Overijssel. ,,We nemen ook Veenendaal mee en zijn blij dat de gemeente Ede ons steunt vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning voor de langere en ambulante trajecten, terwijl er ook financiële middelen zijn voor de gesprekken vanuit het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport."

ABORTUS De twee medewerkers vinden het mooi dat ze vrouwen kunnen helpen in een situatie waarin ze niet weten wat ze moeten doen. ,,Door gewoon rustig het gesprek aan te gaan. Om samen te overzien wat de gevolgen zouden zijn van abortus of het uitdragen van de zwangerschap. Zij kiezen echt zelf. Je moet hun leven zien als een boekenkast die overhoop is gegooid. Daarna ga je alles samen weer ordenen."

Samen overzien wat gevolgen zijn van abortus of het uitdragen van de zwangerschap

Siriz werkt vanuit christelijke waarden, maar dat wil volgens de twee Verbruggen en De Graaf niet zeggen dat ze vrouwen in een richting manipuleren, puur en alleen tot behoud van de foetus. ,,Echt jammer dat dit idee er is, want we sturen niet. We zien de waarde van het leven: van het ongeboren leven én van de moeder én de verwekker van het kind. We begeleiden hen om zelf op een goede manier hun verantwoordelijkheid te pakken en een keuze te maken", zegt De Graaf, die toevoegt dat Siriz niks met acties bij abortusklinieken te maken heeft.

NEUTRALE OMGEVING De organisatie is goed bereikbaar via het internet en veel vrouwen maken daar gebruik van. ,,Ze kunnen in een tunnelvisie raken, want als je niet verwacht dat je zwanger raakt, is dat echt een schok. We helpen ze erbij om het stof neer te laten dalen, zodat ze rustig kunnen nadenken. Om in een neutrale omgeving te ontdekken wat vervolgens de mogelijkheden zijn in hun leven. Wij kunnen daarbij ondersteunen om alle opties langs te gaan."

Annet wil hen vooral goed informeren, ook als het gaat om wat er zich in je buik ontwikkelt. Hierbij kan natuurlijk eenvoudig naar het internet worden verwezen. ,,Zodat ze alles weten en goed een keus kunnen maken."

Vrouwen zitten soms in een spagaat als hun partner het kind niet wenst, terwijl ze dat zelf wel willen. ,,Is de man misschien in shock door het nieuws? De ouders van de vrouw ook? Daar ontstaan reacties, maar na verloop van tijd kan dat gevoel veranderen. Iedereen is van slag. Een vrouw komt weleens bij ons omdat ze onzeker is over haar zwangerschap. Er zijn meerdere gesprekken mogelijk, ook met partners of ouders, want zij zijn ook vaak van invloed op de beslissing." De vrouwen onderkennen dat er vanwege het sociale netwerk nogal eens flinke dilemma's aan de orde komen. Dan worden er ook wel systeemgesprekken gevoerd.

VADERROL De Graaf schetst een casus van een meisje dat ze nu begeleidt. ,,Ze is zelf ooit geadopteerd. Het liep niet lekker met haar ouders. Bovendien heeft ze te maken met een schuldtraject en moet ze de dingen op school regelen. Daarnaast is de vraag of de partner zijn vaderrol op zich gaat nemen. Laat je hem erkennen? En dan komen er kosten aan als je een kindje zou krijgen. Waar heb je dan recht op bij de overheid? Dat kun je niet allemaal weten. Er komt veel op je af. Het is soms echt niet makkelijk!"

Bij Siriz kloppen vrouwen aan in de leeftijd van dertien tot vijftig jaar oud. ,,Deze jonge vrouwen zijn uitzonderingen. Het is voor ons ook schokkend om te begeleiden. En voor oudere vrouwen kan het ook lastig zijn hoor, als ze er niet meer op gerekend hadden. De grootste groep vind je in de leeftijd van twintig tot dertig jaar."

VOORBEHOEDSMIDDELEN De Graaf verklaart dat vrouwen die ongewild zwanger raken, nog weleens bang zijn dat ze dom gevonden worden, omdat er zoveel voorbehoedsmiddelen zijn. ,,Zo van: je bent toch intelligent genoeg om dat te voorkomen? Maar al vele jaren schommelt het aantal vrouwen dat voor abortus kiest zo rond de 30.000. Dat aantal is echt niet gedaald. We zien veel vrouwen die zwanger zijn geworden uit een instabiele relatie."

Aanspraak maken op de hulpverlening kan ook anoniem plaatsvinden, via de telefoon, chat of WhatsApp, van 09.00 tot 21.00 uur. ,,Dan kun je al je vragen stellen. Alle vrouwen kunnen een beroep op ons doen. Ze kunnen alles met ons delen en ze hoeven geen verantwoording aan ons af te leggen. Soms zijn we wel nieuwsgierig naar wat ze gaan beslissen (glimlacht)." Siriz draagt ook zorg voor opvanggezinnen, leef-leerhuizen en begeleid wonen, waar zwangere vrouwen terecht kunnen, in plaatsen als Woudenberg. ,,Daar zijn begeleiders 24 uur per dag bereikbaar. Het zijn veilige plekken voor moeder en kind om op te groeien."

Meer informatie: www.siriz.nl.

Door Freek Wolff