Al sinds de jaren dertig van de vorige eeuw staan de termen opleiding en ontspanning centraal aan de Goorsteeg 66 in Ede. Dat wordt al snel duidelijk in gesprek met Van Zoeren en communicatie adviseur Johanneke Smits. ,,In het begin werd het terrein vooral gebruikt door de scouting van het Leger des Heils. Later kwam er een opleidingscentrum bij en vanaf 1980 is het terrein ook toegankelijk voor mensen en organisaties buiten het Leger des Heils." Er is een tentenkamp en al ruim twintig jaar is er sprake van een 3-sterren Superior hotel en congrescentrum. Van Zoeren, voor 50% werkzaam in Ede en voor 50% op het hoofdkantoor in Almere, maakt duidelijk dat het Leger des Heils ruim 7.000 employees heeft. ,,Noem een beroep en we hebben er mensen voor in dienst. Denk bijvoorbeeld aan koks, psychologen, maar ook mensen in de buitendienst. We zijn een grote werkgever met een Christelijke identiteit." 

PILOTPROJECT In het jaar 2000 is 50|50 gestart als een pilotproject van het Leger des Heils in samenwerking met de Bijenkorf. 50|50 Hotel en Congrescentrum Belmont, bestaande uit vijftig hotelkamers, twaalf vergaderzalen en een congreshal, is een hotel met een plus. Jaarlijks worden hier zo'n honderd mensen begeleid op hun weg terug naar de arbeidsmarkt. ,,Ze werken binnen verschillende afdelingen in ons hotel: in de keuken, bediening, housekeeping, technische dienst, bij de receptie en het buitenwerk." 

(Tekst gaat verder onder de foto)

Deze mensen zijn om verschillende redenen buiten het werkproces gevallen en komen via bijvoorbeeld de gemeente Ede bij het hotel terecht. ,,Ze werken onder andere aan sociale- en werknemersvaardigheden", geeft Smits aan. ,,We begeleiden onze deelnemers naar een eigen plek in de samenleving. Een goede door- en uitstroom is daarbij van groot belang. De begeleiders van 50|50 zijn vaktechnisch geschoold en brengen hun kennis en kunde over aan onze deelnemers." Anno 2020 is het merk 50|50 uitgegroeid tot een landelijke speler op het gebied van re-integratie, beschutte werkplekken en zinvolle dagbesteding.

Gasten in het hotel zien niet dat ze, deels, worden geholpen door mensen die re-integreren. ,,Dat moet ook niet en ze dragen bijvoorbeeld dezelfde bedrijfskleding." Onder andere diverse businessclubs zijn regelmatig te gast bij Belmont en dat geldt ook voor scholen die er hun introductieweek houden. Daarnaast weet scouting Nederland de accommodatie prima te vinden en dat komt mede door het buitenterrein van acht hectare. Zo zijn er twee tentenkampen in de bossen met groepstenten voor tachtig personen per kamp. 

We maken geen winst, maar gaan de goede kant op

,,Iedereen die bij ons vergadert, overnacht of een congres houdt, geeft re-integratiekandidaten kans op werkervaring", zegt Van Zoeren. ,,We maken geen winst, maar gaan de goede kant op. We proberen ook steeds meer de zakelijke markt te bedienen en daar extra inkomsten uit te genereren. Dat hebben we ook nodig."

Voor wat betreft de toekomst hopen ze bij 50|50 Hotel en Congrescentrum Belmont jaarlijks voorlopig eenzelfde aantal mensen te kunnen begeleiden. ,,Op dit moment is het goed zo. We vinden het belangrijk om kwaliteit te blijven bieden." Tegelijkertijd signaleert de directeur dat de vraag naar dergelijke werkplekken steeds groter wordt. ,,Je ziet landelijk dat de hulpvraag groter wordt en dat meer mensen in de schulden terecht komen. Daar moet wel hulp voor blijven." Smits vult aan: ,,Na uitstroom van de re-integrant bieden we, zo nodig, nog een half jaar werkgerelateerde begeleiding. Vorig jaar heeft 66% van de mensen die bij ons een re-integratietraject afgerond hebben, succesvol hun einddoel weten te behalen."

VERWELKOMEN 50|50 Hotel en Congrescentrum Belmont toont ook maatschappelijke betrokkenheid door mensen te verwelkomen die zelf geen vakantie kunnen betalen. ,,Vorig jaar genoten ongeveer 2.250 mensen van zo'n sociale vakantie", geeft Van Zoeren aan. ,,Ze betalen zelf een klein bedrag en de rest komt uit fondsen. Wij vinden dat iedereen recht heeft op een vakantie en zien kinderen soms timide arriveren. In de vakantie leven ze helemaal op en daar worden wij ook blij van."

Door Barry Wensink

Het Leger des Heils is een evangelisch kerkgenootschap dat op 2 juli 1865 onder de naam East London Revival Society door William Booth in Londen werd opgericht en zich sinds die tijd verspreid heeft over 128 landen. Het Leger des Heils combineert de verkondiging met het praktiseren van de geloofsovertuiging in de vorm van directe maatschappelijke hulpverlening aan diegenen in de samenleving die geen helper hebben, zoals daklozen, prostituees en verslaafden. Het Leger heeft een organisatiemodel dat lijkt op dat van een krijgsmacht, en de bestuurders hebben 'militaire' rangen. Hoofd van het Leger des Heils is generaal Brian Peddle (sinds 2018).
Barry Wensink
Foto: Barry Wensink