De Kluijver benadrukt dat het belangrijk is dat mensen die in de (financiële) problemen zitten, zich melden. ,,Natuurlijk is dat voor velen niet eenvoudig, maar wij zijn beschikbaar en bieden aan om samen naar de problemen te kijken." Onder de vlag van het Diaconaal Platform Ede bestaat al jaren het Interkerkelijk Noodfonds Ede. Dit fonds is overgegaan in Noodfonds Ede en het is een soort vangnet. Noodhulp kan worden gegeven als er al een vervolgplan in beeld is. De financiële inbreng voor het fonds komt van de kerken, de gemeente Ede, diverse fondsen en van een aantal bedrijven. 

BEROEP Zoals gezegd loopt het vooralsnog niet storm met de aanvragen. Dat geldt ook voor het doen van een beroep op een Schuldhulpmaatje. Hij/zij staat mensen met schulden bij voor een bepaalde periode en/of ondersteunt mensen bij het voorkomen van schulden. Het uiteindelijke doel is mensen te leren zelf weer hun administratie en financiën te regelen. ,,We houden er wel rekening mee dat het drukker gaat worden en er staan zo'n 45 vrijwilligers klaar om hulp te bieden", zegt De Kluijver. ,,Mensen proberen zich vaak eerst zelf te redden, voordat ze anderen inschakelen. Het kan ook zijn dat ze druk zijn met andere zaken, waaronder gedurende een aantal weken het thuisonderwijs. Vaak is er ook wel een klein reservepotje en dat wordt dan eerst gebruikt. Daarnaast is er de steun vanuit de overheid, hoewel dit lang niet altijd voldoende is. De vaste kosten lopen natuurlijk gewoon door."

Ze hebben aan het eind van hun geld een stukje maand over

Als onderdeel van Schuldhulpmaatje bestaat het project MoneyFit. ,,Dat is gericht op jongeren en voor de coronacrisis waren we regelmatig op scholen aanwezig om een preventieles te verzorgen." Er werd gesproken over financiën en de nodige tips werden gegeven. De vrijwilligers zagen echter dat jongeren die schulden hebben het moeilijk vinden dit in groepsverband te melden. ,,Met vijftien studenten bij elkaar zeggen ze niet altijd de waarheid. Soms hebben ze ook niet in de gaten dat er volgens de wet al sprake is van een schuld als ze bijvoorbeeld een telefoon op afbetaling hebben gekocht", zegt De Kluijver.

Al voor de coronacrisis werd gekeken hoe jongeren online te bereiken zijn. Niet zelden komt het voor dat ze aan het eind van hun geld een stukje maand over hebben.  ,,We zijn bezig met een programma om ze via onder andere Facebook en Instagram te benaderen. We wijzen ze bijvoorbeeld op de risico's van rood staan en op de mogelijkheid tot het aanvragen van bepaalde toeslagen. Individueel kun je de jongeren wat makkelijker bereiken. Hopelijk kunnen we daar binnenkort mee beginnen, want we weten uit de cijfers dat er behoefte aan is. Een behoorlijk percentage jongeren heeft meer schulden dan goed voor ze is. We proberen daarom zo snel mogelijk bij ze op de radar te komen."

Via de landelijke website uitdeschulden.nu komen regelmatig mensen bij Jan de Kluijver en de andere vrijwilligers terecht. ,,Als je de tijdstippen van de mailtjes bekijkt, kom je tot de conclusie dat er mensen zijn die letterlijk wakker liggen omdat ze geldzorgen hebben. Overdag hebben ze van alles te doen, maar 's avonds en 's nachts gaan ze piekeren en schakelen ze hulp in. Dat is een verstandige zet, want je kunt beter de zaken op orde krijgen dan drie jaar in de schuldhulpsanering zitten." 

KLUSJES Onder de noemer HipHelptEde biedt Diaconaal Platform Ede hulp aan in de vorm van kleine klusjes verrichten of bijvoorbeeld boodschappen doen voor een ander. Mensen met een hulpvraag kunnen dit kenbaar maken, maar hulp wordt ook vaak samen met hulpverleners aangevraagd. Thuiszorg, maatschappelijk werk of een sociaal team kan ook helpen om HipHelpt in te schakelen. ,,We bieden hulp voor mensen die geen sociaal netwerk hebben en/of geen geld bezitten om de hulp te betalen." Er wordt gewerkt met een zoeksysteem dat werkt op postcode, zodat mensen die dicht bij elkaar wonen met elkaar in contact komen. ,,We merken wel dat er sinds het uitbreken van de coronacrisis wat meer vraag en aanbod is. Toch hadden we dat nog meer verwacht", meent De Kluijver. ,,Wellicht durven mensen zich niet zo snel te melden of hebben ze hun eigen netwerk. Het zou ook stilte voor de storm kunnen zijn."

Bang dat er misbruik van de pinpas wordt gemaakt

Volgens de Edenaar zouden praktische bezwaren ook een drempel kunnen vormen voor mensen om hulp in te schakelen. ,,Een oudere die boodschappen laat doen kan bijvoorbeeld bang zijn dat er misbruik van de pinpas wordt gemaakt. Als die angst er is, gaan we op zoek naar alternatieven. Bijvoorbeeld door te werken met een Tikkie of door na afloop het geld direct over te laten maken op de rekening van de vrijwilliger. Mocht het dan per ongeluk een keer fout gaan, dan zorgen we ervoor dat de vrijwilliger schadeloos wordt gesteld. In overleg met de kerken die meewerken komen we daar wel uit"

Er is ook een HipHelpt inloopspreekuur, maar vanwege de coronacrisis ligt dit al een paar maanden stil. ,,Het is onze bedoeling om dat volgende maand weer op te starten. Natuurlijk houden we de veiligheidsregels in acht. Op dit spreekuur helpen vrijwilligers mensen bijvoorbeeld met het bellen van bepaalde instanties. Dit kunnen mensen zijn die geen internet hebben of die een taalachterstand hebben of de papieren niet snappen. Door de telefoon op de speaker te zetten kunnen we eenvoudig anderhalve meter afstand houden." 

AANGESLOTEN Het Diaconaal Platform is er volgens De Kluijver niet alleen voor mensen die aangesloten zijn bij een kerk. ,,Sterker nog, die mensen hebben vaak binnen de kerk al hun netwerk. Juist mensen die niet bij een kerk horen zijn ook welkom bij ons. Eigenlijk zijn we er voor iedereen in de samenleving. Zeker in deze tijd."

Info: www.diaconaalplatformede.nl

Door Barry Wensink