De Kluijver benadrukt dat het belangrijk is dat mensen die in de (financiële) problemen zitten, zich melden. ,,Natuurlijk is dat voor velen niet eenvoudig, maar wij zijn beschikbaar en bieden aan om samen naar de problemen te kijken." Onder de vlag van het Diaconaal Platform Ede bestaat al jaren het Interkerkelijk Noodfonds Ede. Dit fonds is overgegaan in Noodfonds Ede en het is een soort vangn...