Er is beduidend meer werk voor de medewerkers van het CJG, maar tegelijkertijd moeten ze creatief zijn in hoe ze te werk gaan. ,,Waar nodig plannen we soms nog huisbezoeken in, maar we zijn noodgedwongen veel meer digitaal gaan werken. Zo hadden we al snel na het ingaan van de eerste intelligente lockdown een webinar met een bekende kinderpsycholoog. Er deden 400 mensen aan mee en zij konden th...