Volgens Kollau, voorzitter sinds 1 oktober 2020, laat de vereniging zich actief informeren en voorlichten over de plannen die door de gemeentelijke-, provinciale- en rijksoverheid worden gepland. ,,Het bestuur zorgt er vervolgens voor dat deze informatie schriftelijk en/of mondeling aan de leden van de vereniging kenbaar wordt gemaakt. Bovendien treedt het bestuur in overleg met verschillende (...