Vastgesteld is dat de BWD-huizen sterk verschillen van elkaar als het gaat om de hoogte van de subsidie, personeelsbezetting, huisvesting, programmering en bestuur. ,,De spreiding over de stad en dorpen is ook niet gelijkmatig. Daarnaast komen er op dit moment veel ad hoc vragen binnen bij de gemeente en biedt het huidige beleid onvoldoende houvast om rationele en eerlijke beslissingen te kunne...