De straatpastor dacht samen met zijn vrijwilligers na over een oplossing en betrok daar ook de middenstand van Ede Centrum bij. ,,Het was Gijs Koolmees die met het idee kwam om vanuit zijn winkel maaltijden te verstrekken. We doen dat inmiddels buiten, omdat de mensen binnen al snel te dicht op elkaar stonden.’’