Drie jaar werkt Van Laar bij De Olijftak en ze noemt het ,,dankbaar werk waarin je echt het verschil voor mensen kunt maken." Op het moment dat een arts / specialist duidelijk maakt dat de patiënt nog maximaal drie maanden te leven heeft, komt mogelijk een hospice in beeld. ,,Natuurlijk kunnen we niet in de toekomst kijken, maar we gaan uit van de indicatie. Er is regelmatig overleg met de pati...