Als beroepsofficier bij de Koninklijke landmacht is Rijntalder vele jaren werkzaam geweest op het gebied van communicatiesystemen en informatievoorziening voor de krijgsmacht en andere overheidsinstanties. Hij was betrokken bij de landsverdediging en de voorbereidingen voor het functioneren onder bijzondere omstandigheden. Hij kijkt terug op een indrukwekkende carrière. De periode daarna moet echter ook niet vergeten worden, want in 1994 ging de toen 55-jarige Rijntalder met leeftijdsontslag. Hij ging vervolgens niet achter de geraniums zitten, maar bleef zich als vrijwilliger nuttig maken in zijn geliefde vakgebied.

KRIJGSMACHT Al op jonge leeftijd had de in 1939 in Soest geboren Rijntalder affiniteit met defensie en de krijgsmacht. Dat hij als klein jongetje de oorlog bewust meemaakte zal daar vast mee te maken hebben. ,,Het is inmiddels driekwart eeuw geleden, maar ik weet nog precies dat een groep dames kaalgeschoren werd omdat ze contacten met Duitsers hebben gehad. Dat vond plaats op de trap van het gemeentehuis in Soest en dat staat nog steeds op mijn netvlies." Het eerste hoofdstuk in het boek geeft een beschrijving van deze periode. 

Mijn vader had liever dat ik aan de HTS ging studeren

Rijntalder maakt als tiener de keuze om de opleiding als beroepsonderofficier bij de Koninklijke landmacht te volgen. ,,Mijn vader was daar niet zo'n voorstander van. Hij had liever dat ik aan de HTS ging studeren. Later is het daar op kosten van defensie alsnog van gekomen."

Na zijn opleiding tot onderofficier radiotelegrafist bij de verbindingsdienst in de Simon Stevinkazerne in Ede, werd Rob Rijntalder in 1957 als 18-jarige sergeant belast met de opleiding van dienstplichtigen die opkomen voor de eerste oefening. In 1958 werd hij geplaatst bij een paraat verbindingsbataljon en hij maakte een aantal oefeningen mee in Duitsland en in het Franse La Courtine. ,,In 1959 ben ik toegelaten tot de studie voor hoger elektronicus aan de HTS Rens & Rens in Hilversum. Na het behalen van mijn diploma werd ik in 1964 als jong officier geplaatst in Den Haag en belast met telefoon- en telegraafzaken voor de Nederlandse krijgsmacht en NAVO-onderdelen op Nederlands grondgebied."

GEVLOGEN Rijntalder kijkt er met een goed gevoel op terug en beseft zich dat de jaren voorbij zijn gevlogen. Na zes jaar werkzaam te zijn geweest in Den Haag werd hij in 1970 belast met de opleiding van de nieuwe categorie Technische Specialisten bij de verbindingsdienst van de Koninklijke Landmacht. ,,Ook heel interessant om te doen", zegt Rijntalder zelf over deze periode die plaatsvond in Ede. Ook dat duurde zes jaar en heeft een plaats gekregen in zijn boek. ,,Ik probeer het voor iedereen leesbaar te houden, dus niet alleen voor mensen met een militaire achtergrond. Daarom heb ik geprobeerd een en ander op humoristische wijze te omschrijven met veel anekdotes." 

De laatste pakweg twintig jaar van zijn carrière vond opnieuw plaats in Den Haag. Daar was Rijntalder in verschillende functies betrokken bij de planning en realisering van de telecommunicatie-infrastructuur van de Koninklijke landmacht op het territoriale grondgebied. In de rang van luitenant-kolonel verliet hij in 1994 de actieve militaire dienst op 55-jarige leeftijd.

VRIJWILLIGER In de jaren daarna was Rijntalder nog steeds actief voor defensie, maar dan als vrijwilliger. Zo was hij medeorganisator voor manifestaties van de krijgsmacht en het bedrijfsleven. ,,Van 2001 tot 2008 was ik als bestuurslid nauw betrokken bij de jaarlijkse herdenking van de capitulatie op 5 mei in Wageningen. Ik vervulde daar tevens de rol van coördinator van het traditionele veteranendefilé." Het komt in het boek allemaal aan de orde.

De Edenaar publiceert regelmatig artikelen over militaire aangelegenheden uit het recente verleden. Zo was hij jarenlang hoofdredacteur van het verenigingsblad voor officieren van de verbindingsdienst. Rijntalder besloot zijn eerder publicaties in aangepaste vorm op te nemen in het manuscript voor zijn boek en dit uit te breiden met vele lezenswaardige gebeurtenissen gedurende zijn lange loopbaan. 

Het eerste hoofdstuk staat in het teken van mijn jeugdjaren in Soest

,,Het boek zal uit twaalf hoofdstukken bestaan, waarbij het eerste hoofdstuk in het teken staat van mijn jeugdjaren in Soest met daarin ook ruimschoots aandacht voor mijn herinneringen aan de oorlogsjaren 1944 - 1945. Veel hoofdstukken spelen zich af in Ede."

Het boek is geschreven vanuit het perspectief als beroepsmilitair tegen de achtergrond van de Koude Oorlog. Het heeft ook veel raakvlakken met de dienstplicht uit die periode. ,,Ik denk dat het boek interessant kan zijn voor nog vele in Ede en omgeving woonachtige (oud-) militairen en burgerpersoneel dat werkzaam is geweest in de vroegere kazernes."

De boekpresentatie vindt medio september plaats in Restaurant Buitenzorg in Ede. De auteur zal tijdens de boekpresentatie het eerste exemplaar uitreiken aan de Commandant van het Regiment Verbindingstroepen.

Komt er wellicht een tweede deel? ,,Het boek beschrijft de periode tot 2013. Wie weet komt er ooit een vervolg. Dat zou eventueel ook kunnen in de vorm van een herdruk met een extra hoofdstuk."

Door Barry Wensink

Het boek ‘Rats, kuch en elektronen’, memoires van een militaire loopbaan tegen de achtergrond van de Koude Oorlog, wordt uitgegeven door uitgeverij Boekscout in Soest en is vanaf medio september onder meer via de webwinkel van deze uitgeverij verkrijgbaar. Info: www.boekscout.nl