Eind mei spraken we Verhulst ook over de gang van zaken sinds het virus toesloeg. ,,Crisis is geen beleidsnota, je moet meteen handelen”, zei hij ruim drie maanden geleden. Uit zijn ‘coronadagboek’ bleek dat Covid-19 voor hem begon op 3 maart in het Haagse Nationaal Crisiscentrum, waar de Veiligheidsregio werd ontvangen door twee ministers en Jaap van Dissel, directeur infectiebestrijding RIVM....