Neijenhuis is sinds 2009 politiek actief: jongerenraad, lid afdelingsbestuur, fractieassistent, sinds 2014 gemeenteraadslid. In Den Haag helpt hij Kamerleden met debatten voorbereiden op het gebied van financiën en langdurige zorg. Zo was hij in de afgelopen maanden druk doende met de doorrekeningen van het verkiezingsprogramma van zijn partij door het Centraal Planbureau. Als econoom...