Van Noort kwam na zijn pensionering, inmiddels een jaar of negen geleden, weer in aanraking met de treintjes, nadat hij er ruim een halve eeuw nauwelijks naar had omgekeken. ,,Als kind had ik deze hobby samen met mijn vader en met mijn broer. Daarna is alles op zolder terecht gekomen en ging het bij iedere verhuizing weer mee. Als pensionado heb je genoeg tijd en dan kijk je eens naar de spulle...