'Oehoe oehoerend hard, kwamen zie doar aangescheurd. Oehoe oehoerend hard, want zie hadden van de motorcross geheurd', zingt Gert van den Heuvel uit volle borst mee. Van een cd? Nee. Internet, of achter zijn piano? Ook niet. ,,Ik kan geen noot lezen en heb ooit slechts een blauwe maandag wat gitaarlessen gehad via het Leger des Heils."