We spreken de twee tuinliefhebbers op complex Breukerkamp in Bennekom. Op deze (vrijdag)middag is het niet helemaal droog en het is dan ook rustig in en om de tuinen

PLANNEN Dat werd dus VAT en hoewel de (zeven) aangesloten volkstuincomplexen allemaal een eigen bestuur hebben en eigen plannen, moeten de betrokkenen binnen een afgesproken kader blijven. ,,We huren de grond telkens voor een aantal jaren van de gemeente