In eerste instantie was het plan om vijftig hectare in bezit te krijgen. Dit werd uiteindelijk 49,5 ha. Dit gebied ligt rond de oude eendenkooi, inclusief de eendenkooi zelf. Het is onder andere de bedoeling om hier de beheertaken uit te voeren, een excursieprogramma op te stellen en veldwerkdagen met vrijwilligers te plannen. Zo goed mogelijk zorgen voor de natuur is daarbij het uitgangspunt.