De gemeenteraad is er dezer dagen mee bezig, een informatieve bijeenkomst waar de initiatiefnemer de plannen nog eens uiteenzet, en een oordeelvormende vergadering waar het ontwerp omgevingsvergunning voor zonneveld Nergena op de agenda staat. Gaat de zon, wat de besluitvorming betreft, dit jaar echt schijnen voor het zonneveld?

BEDENKINGEN Het college vraagt de raad een verklaring van geen bedenkingen af te geven voor het zonneveld op het voormalige landgoed Nergena, ten westen van de Dr. Dreeslaan tussen Ede en Wageningen, gelegen tussen de Dijkgraaf en de Langesteeg. Niet iedereen is daar gelukkig mee, zoals bij de planning van meer zonnevelden in het land. Zo hebben de Stichting Milie..