De gemeenteraad is er dezer dagen mee bezig, een informatieve bijeenkomst waar de initiatiefnemer de plannen nog eens uiteenzet, en een oordeelvormende vergadering waar het ontwerp omgevingsvergunning voor zonneveld Nergena op de agenda staat. Gaat de zon, wat de besluitvorming betreft, dit jaar echt schijnen voor het zonneveld?