Vastgesteld wordt dat social media naast het bellen van het gemeentelijk klantcontactcentrum een goed gebruikt middel is voor bewoners om de gemeente te benaderen over de problematiek. Via Facebook en Twitter kwamen er 700 meldingen binnen. De meeste klachten betreffen meldingen die naar het oordeel van bewoners niet adequaat worden opgepakt, pijn door brandharen, locaties met veel rupsen e...