Waar het met de wilde bijen ,,er zijn wel 350 verschillende soorten" niet goed gaat, is dat anno 2020 met de welbekende honingbij wel weer het geval. Die soort vormt het 'vakgebied' van Haverkamp en daarover straks meer.