In de afgelopen tien jaar zijn veel veranderingen opgetreden. Veranderend grondeigendom, verdere verstedelijking van Veenendaal en Wageningen, toenemende druk vanuit de energietransitie, ander landgebruik en beheer, natuurontwikkeling in het hart van het Binnenveld en de kap van bomen. En er is meer publiek-maatschappelijke aandacht voor de relatie landbouw en natuur. Het actuele weidevogelplan...