Aan de ene kant is er een grote energiebehoefte, de energietransitie komt er aan, met onder meer een groot aandeel wind- en zonne-energie. Aan de andere kant zijn er veel bezwaren, niemand wil een windturbine of zonneveld in de 'eigen achtertuin'. Ook hebben sommigen problemen met het opofferen van landbouwgrond voor een zonneveld.