In 2019 werd in de gemeente Ede voor het eerst een injecteermethode toegepast. ,,Voorafgaand aan de bestrijding in 2020 hebben we een redelijke afname van het areaal Japanse Duizendknoop geconstateerd. In 2020 is er 47,5 liter minder onverdund glyfosaat houdend bestrijdingsmiddel toegepast dan in 2019.” Het streven van het college is om op termijn over te stappen op een alternatieve bestrijding...