De graslanden langs de Mijllerweg - de meeste net gemaaid voor de koeien en geïnjecteerd met drijfmest, enkele nog vol hoog gras voor paarden - worden aan de westzijde begrensd door groene bomen. Daar loopt de Nederwoudse Beek, waarlangs in 2005 ‘stapstenen’ zijn aangelegd voor planten en dieren.