De meeste parkeerterreinen zijn niet geschikt, evenals dat geldt voor drijvende zonnepanelen op water. Wel haalbaar lijkt een tijdelijk zonneveld in Kernhem Noord. ,,Afhankelijk van het tempo van de woningbouwontwikkeling. Zonder de ontwikkeling van de woonwijk te verstoren of te vertragen.”