Bedoeling is dat het WFC consumenten en organisaties bijeen brengt en stimuleert om ,,meer verantwoordelijkheid te nemen en samen antwoorden te vinden op hedendaagse en toekomstige voedselvraagstukken.” De wereldbevolking groeit en dat leidt tot grote uitdagingen op het gebied van voedsel. Het gaat er om bewustwording te stimuleren bij consumenten over voedselvraagstukken en ,,over hoe zij kunn...