Veel kopers zijn teleurgesteld dat de koop niet doorgaat. Zij dachten hun 'oude dag' te kunnen doorbrengen op een mooie locatie in de buurt van het bos. Om te kunnen bouwen stelde het college van burgemeester en wethouders een beeldkwaliteitsplan en een ontwerpbestemmingsplan vast. Tegen de plannen werden diverse zienswijzen ingediend. De Stichting Milieuwerkgroepen Ede, de organisatie van het nabijgelegen VAT-volkstuincomplex en bewoners uit de wijk, waren door de hoogte van De Residentie niet blij met de plannen.

ONDUIDELIJK ,,Door de ingediende zienswijzen tegen het bestemmingsplan en de onzekerheden van de uitspraak van de Raad van State van 29 mei 2019 over de stikstofproblematiek is besloten om de bestemmingsplanprocedure voor de bouw van De Residentie niet verder in procedure te brengen c.q. aan te houden'', schrijft AM Vastgoed aan de kopers. ,,Daardoor kunnen de noodzakelijke vergunningen niet worden aangevraagd. Daarnaast is het onvoldoende duidelijk of het plan De Residentie in haar huidige vorm kan worden gerealiseerd."

Ede heeft besloten de plannen en de zienswijzen ertegen niet in de gemeenteraad aan de orde te stellen, weet wethouder Peter de Pater. ,,Het plan om een gebouw met acht verdiepingen te bouwen wordt ingetrokken. Er is nog niet bekend wat de volgende stap wordt. Volgens het bestemmingsplan kunnen er wel twee lagere gebouwen van vier verdiepingen gebouwd worden."

ONTBINDEN Tot 11 januari 2020 zouden de kopers van de koop van een appartement in De Residentie af kunnen. ,,Wij moeten de klant in januari duidelijkheid geven over het vervolg", zegt de projectleider van AM Vastgoed. ,,Wetende dat de stikstofproblematiek loopt, wetende dat de zienswijzen lopen en dat de gemeente besloten heeft de bestemmingsplanprocedure aan te houden, hebben we gezegd dat de klant als ie de koop nu wil ontbinden dat van ons mag."

OUDE DAG Bij AM Vastgoed verwacht men niet dat er in het voorjaar van 2020 überhaupt gebouwd gaan worden. ,,Er waren oudere mensen, die nog een keer een mooie stap wilden maken in een appartement op zo'n mooie plek. Heel erg dat zij teleurgesteld zijn. Dat is ook precies de reden dat wij hebben gezegd, dat zij de koop mogen ontbinden als zij dat willen. En naar iets anders kunnen uitkijken en ook geen kosten maken op het moment dat wij in januari gaan zeggen dat de koop niet doorgaat."

VERDRIETIG De Edese Anjo van Hattem is verdrietig dat de koop van een appartement niet doorgaat. ,,Vreselijk dat het niet doorgaat. Er zijn ook al mensen, die hun eigen huis verkocht hebben en nu ergens anders gehuurd zitten. Volgens de eerste plannen moest in oktober begonnen worden met de bouw. Gelukkig hebben wij ons huis nog niet verkocht. Het appartement in De Residentie kochten wel al in mei. We waren heel blij, omdat er eindelijk een keer een appartement was, wat ons helemaal naar het zin was."

Door Jan de Boer