Wethouder Peter de Pater heeft de stand van zaken van de bouwprojecten op een rij laten zetten. Zo is onlangs begonnen met de voorbereidingen voor de bouw van vijf appartementen (drie sociale huur, twee koop) alsmede zeven rijwoningen (koop) aan de Parkweg. Tijdens het bouwrijp maken van de grond wordt zoals te doen gebruikelijk zowel een onderzoek gedaan naar niet gesprongen expl...