Wethouder Peter de Pater heeft de stand van zaken van de bouwprojecten op een rij laten zetten. Zo is onlangs begonnen met de voorbereidingen voor de bouw van vijf appartementen (drie sociale huur, twee koop) alsmede zeven rijwoningen (koop) aan de Parkweg. Tijdens het bouwrijp maken van de grond wordt zoals te doen gebruikelijk zowel een onderzoek gedaan naar niet gesprongen explosieven als de archeologische stand van zaken. Er is een aantal bomen gekapt, waarvoor na afronding van de bouw nieuwe bomen worden geplant. Begin volgend worden de woningen naar verwachting opgeleverd.

[SPORTHAL] Er is een onherroepelijke bouwvergunning afgegeven aan de korfbal- en handbalvereniging De Reehorst voor de bouw van een sporthal aan de Langekampweg. Ook dit terrein wordt bouwrijp gemaakt, dat wil zeggen het verleggen van kabels en leidingen en een fietspad. De vereniging is bezig een aannemer te vinden om op korte termijn te beginnen met de bouw.

[LINDENHORST] Er komen verder 53 grondgebonden rijwoningen (29 koop in de vrije sector en 24 in de particuliere huur) op het terrein van voormalig winkelcentrum Lindenhorst, aan de Hollandse Linde. Over de stedenbouwkundige opzet is overeenstemming. Bedoeling is nog voor de zomer te beginnen met de bouw en de woningen eind dit jaar op te leveren. De ontwikkelaar zal nog een informatiebijeenkomst houden voor omwonenden en andere belangstellenden.

[STAKENBERG] Het bouwproject Stakenberg (Kernhem), dat voorheen deel uitmaakte van Het Nieuwe Landgoed, lag lange tijd stil vanwege een procedure bij de Raad van State. De gemeente werd in het gelijk gesteld en inmiddels is de bouw begonnen. Het gaat om een appartementengebouw met 17 sociale huurwoningen van Woonstede. Vanwege de bouw moet een deel van de weg worden afgezet. Aanvankelijk was het plan om tijdelijk éénrichtingsverkeer, richting N224, in te stellen, maar daar waren bezwaren tegen. Na overleg is besloten er éénrichtingsverkeer richting Lunteren van te maken. Er komen tijdelijke verkeerslichten.

[REVITALISEREN] In de wethoudersbuurt gaat Woonstede 69 woningen uit de jaren vijftig revitaliseren. Het betreft het gebied IJssel de Schepper-, Thomas- en Van Voorthuizenlaan. Na sloop en nieuwbouw biedt deze ontwikkeling volgens de gemeente ,,ook kansen om deze wijk te verdichten en het aantal sociale huurwoningen uit te breiden." Streven is een aantal maximaal 200. Bovendien moet de riolering worden vernieuwd. ,,De raad wordt later dit jaar betrokken bij de omgevingsdialoog en het vaststellen van de nota van uitgangspunten."

[BENNEKOM] Een tweetal bouwprojecten in Bennekom. Voor de zomer wordt begonnen met de bouw van een zorg/revalidatiecentrum aan het Baron van Wassenaerpark. Daar komen 40 revalidatieplaatsen in 36 kamers en 20 verpleeghuiskamers voor mensen met lichamelijke beperkingen. Met op de begane grond ruimtes voor artsen en paramedici en een restaurant met buitenterras. Wanneer de bouw gereed is rest nog de sloop van Het Baken (tijdelijke woon-zorgunits) en de afronding van de aanlag van het park.

Aan de Robert Kochlaan/Swammerdamlaan, op het terrein van de voormalige mavo Vossevelde, is de bouw in volle gang van 24 sociale huurappartementen. Na de zomer volgt volgens verwachting de oplevering van woon-zorgcomplex Het Gastenhuis. Om de hoek aan de Swammerdamlaan worden vijf vrijstaande koopwoningen gebouwd. Volgens de gemeente zijn er met de bouwers afspraken gemaakt om het bouwverkeer in goede banen te leiden en de overlast voor omwonenden tot een minimum te beperken.

door Gerard van Wijk