Er speelt volgens wethouder Leon Meijer momenteel veel op het terrein van de voormalige Maurits- en de Frisokazerne en alles wat daar achter zit. ,,In twee gebouwen zijn we begonnen met vijf start ups. Allemaal kleine bedrijfjes, die bezig zijn hun producten te ontwikkelen. Er ontstaat een community, omdat ze bij elkaar in de keuken kunnen kijken. Het zit nu vol. Er is wel rekening mee gehouden...