De sleuteloverdracht heeft op 14 oktober plaatsgevonden tussen eigenaar Woonzorg Nederland en projectontwikkelaar Crossing Borders Development. De sloopmelding is gedaan bij de gemeente Ede en de aanvraag omgevingsvergunning is verstuurd. De sloopt start begin 2022 en de oplevering is eind 2023.