Bij Stichting Katholiek Onderwijs Veluwe-Vallei (SKOVV) gaan twaalf van de dertien basisscholen een dag dicht. Dat is inclusief de vijf scholen in Ede en de school in Bennekom die daaronder vallen. ,,Alleen onze school in Renkum is open", zegt bestuurder Mark Jager. ,,Ik heb de indruk van de stakingsbereidheid de afgelopen dagen is toegenomen. De vakbonden hebben een rare beweging gemaakt en dat zorgt voor boosheid. Het is een individueel recht van een leerkracht om te staken. Als bijvoorbeeld zeven van de acht groepen geen les geven, gaat die betreffende school dicht." 

We hebben het aan de scholen zelf overgelaten

Bij Stichting CNS Ede, de overkoepelende organisatie voor dertien reguliere basisscholen en een basisschool voor speciaal onderwijs in Ede en Bennekom, houdt morgen ,,ongeveer dertig procent van de in totaal achttien locaties de deuren gesloten." Dat zegt Helma Laurier van het bestuurssecretariaat. ,,We hebben het aan de scholen zelf overgelaten. De scholen die wel open gaan, besteden allemaal aandacht aan de staking. Dan kun je denken aan het zingen van een protestlied en een bijeenkomst op het schoolplein aan het einde van de schooldag. Ook worden er speciale shirts van Arjen Lubach gedragen." In totaal biedt CNS onderwijs aan ongeveer 2750 leerlingen in Ede en Bennekom. 

Onder Stichting Proominent vallen twaalf basisscholen en daarvan gaat ,,een aantal scholen" dicht. ,,Ook bij ons regelen de scholen dat zelf", aldus bestuurder Bert Dekker. ,,Er wordt gekeken hoeveel leraren staken en als vervangen niet mogelijk is, gaat de school dicht. Dat moet vandaag (dinsdag, red.) in de loop van de dag duidelijk worden." Dekker geeft aan dat er ,,een mooi convenant ligt om structureel een oplossing te zoeken." Staken had van hem niet gehoeven, maar hij begrijpt het wel. ,,Lang niet alle leraren zijn op de hoogte van de inhoud van het convenant. Soms heb je dat goede dingen slecht uitwerken." 

VOORTGEZET ONDERWIJS Hoewel bij het voortgezet onderwijs en bij het hoger onderwijs her en der een leraar gaat staken, gaan de deuren morgen gewoon open. ,,Staken passeert onze school", zegt de receptioniste van Hogeschool Ede. ,,Het is meer voor de basisscholen en voor het voortgezet onderwijs heb ik het idee." 

Bij Pallas Athene staakt een aantal medewerkers. ,,Maar dat zijn er maar weinig hoor", geeft Mariska Zuidland van het directiesecretariaat aan. ,,Onze roostermakers gaan aan het werk, zodat de school gewoon open kan." 

Bij het Marnix College wordt ook weinig gestaakt. ,,Enkele lessen zullen eventueel uitvallen, maar dat komt omdat die leerkrachten surveilleren bij tentamens die deze week plaatsvinden. Verder is het een schooldag als alle andere", luidt de uitleg aan de telefoon.

Ook Het Streek, Aeres Ede en Het Dulon College zijn 'gewoon' open.

Door Barry Wensink