,,Deze beoordeling zal gaan over plannen die we samen met  studenten hebben opgezet", laat Harmen van Wijnen, voorzitter van het college van bestuur van de school, weten. ,,Het gaat voor ons waarschijnlijk om een bedrag van 14 miljoen euro, verdeeld naar het 'marktaandeel' wat je als onderwijsinstelling hebt. Grotere scholen krijgen dus meer geld."

SPEERPUNTEN De CHE heeft een aantal speerpunten benoemd die ze met dit potje aan willen pakken. ,,Allereerst willen we meer focus leggen op professionele ontwikkeling. Zo kunnen studenten beter omgaan met situaties die in de praktijk plaats zullen vinden. Daarbij komt ook het welbevinden van studenten: we zien een toename in het aantal stress- en burn-out klachten", vertelt Van Wijnen. Deze wil de school tackelen door bijvoorbeeld het aannemen van een (extra) psycholoog. Ook wil de school focussen op de aansluiting van het hbo op het mbo. ,,We zien dat dit voor veel studenten een grote stap is", legt Van Wijnen uit. Verder zal het aanbod van vreemde talen worden uitgebreid door middel van een Talencentrum.

PROFESSIONALISERING Tot slot wil de CHE een slag maken in het professionaliseren van docenten. ,,Denk bijvoorbeeld aan digitaal onderwijs", legt Van Wijnen uit. ,,Hierbij horen onder andere livestreams van colleges, maar ook digitale lessen via ons e-learningsysteem. Maar dit vergt nieuwe didactische vaardigheden voor docenten."

De officiële toestemming krijgt de CHE pas in april, maar het geld voor kalenderjaar 2020 komt sowieso, geeft Van Wijnen aan. ,,We willen daarom deze ontwikkelingen al zo snel mogelijk in gang zetten."

LEENSTELSEL Het leenstelsel dat door het vorige kabinet werd ingevoerd, staat inmiddels op de helling. Een ruime Kamermeerderheid wil ervan af. In het regeerakkoord is afgesproken dat er deze kabinetsperiode niet aan wordt getornd, maar de coalitiepartijen CDA en D66 willen toch kijken welke aanpassingen al snel mogelijk zijn.

Door Job Oldegbers