,,Deze beoordeling zal gaan over plannen die we samen met studenten hebben opgezet", laat Harmen van Wijnen, voorzitter van het college van bestuur van de school, weten. ,,Het gaat voor ons waarschijnlijk om een bedrag van 14 miljoen euro, verdeeld naar het 'marktaandeel' wat je als onderwijsinstelling hebt. Grotere scholen krijgen dus meer geld."

SPEERPUNTEN De CHE heeft een aantal speerpunten benoemd die ze met dit potje aan willen pakken. ,,Allereerst willen we meer focus leggen op professionele ontwikkeling