Het is bijna een jaar geleden dat bij Noah officieel een autisme-spectrumstoornis (ASS) werd vastgesteld. Aan die diagnose ging een lange periode van onzekerheid voor zijn ouders vooraf

In die periode trok ook kinderopvang Dol Fijn aan de bel, vertelt zijn vader Wilbert (36). ,,De reguliere opvang bleek te veel aandacht aan hem te moeten besteden

De redactie selecteert, voor u, wekelijks een aantal belangrijke en spraakmakende verhalen uit de regio. ,,En daar hadden we ook begrip voor hoor’’, vult Joyce aan