De schoolbesturen in Barneveld en Ede startten in het voorjaar een studie naar fusiemogelijkheden en sloten daartoe een intentieverklaring. ,,Het onderzoek, een intensief proces, heeft geleid tot een positief resultaat'', zegt bestuurder Gert van der Rhee van Stichting Hervormde Scholen De Drieslag. ,,Alle geledingen, werkgroepen van medewerkers en beslissers van beide organisaties zijn positief over nauwere samenwerking met 'Ede'. Eén van de grootste voordelen zal zijn dat het hervormd onderwijs in de regio sterker en duurzamer wordt.''

Pieter Plug, bestuursvoorzitter van Vereniging Hervormde Scholen in Ede: ,,Als één organisatie sta je ook sterker als je bijvoorbeeld bepaalde specialismen in huis wilt halen. Daar komt bij dat schoolbesturen meer dan voorheen taken op zich hebben gekregen op het vlak van toezicht. Met een groter team kun je beter taken verdelen.''

Ook op personeelsvlak verwachten beide besturen een verbetering. Leerkrachten en andere medewerkers zouden zich in een grotere organisatie breder kunnen ontwikkelen en mogelijk makkelijker kunnen doorstromen naar andere functies. ,,Als kleinere organisatie is het best lastig om je personele bestand op peil te houden, ook op directieniveau ben je best kwetsbaar'', zegt Van der Rhee. Meer in het algemeen hebben scholen in toenemende mate last van personeelstekort, vooral wanneer leerkrachten ziek zijn. Van der Rhee: ,,Met een grotere organisatie en meer scholen, los je dat probleem niet direct op, maar je slagkracht wordt wel beter, omdat je makkelijker kunt schuiven en een gezamenlijke invalpoule kunt opzetten.'' Volgens hem wordt het voor nieuw talent ook aantrekkelijker. ,,We kunnen nieuw personeel meer bieden.''

ADVIES Omdat het hier gaat om een fusie tussen twee onderwijsorganisaties in twee verschillende gemeenten, is in het fusie-proces ook advies gevraagd aan de colleges van de gemeenten Barneveld en Ede. ,,Het positieve advies dat hieruit van de gemeenten volgde, leidde uiteindelijk tot goedkeuring van het ministerie van Onderwijs.''

Voor de leerlingen en hun ouders verandert er door de fusie niet veel op school, benadrukt Van der Rhee. ,,Binnen de nieuwe organisatie behoudt iedere school zijn eigenheid, zo hebben we met elkaar afgesproken.''

Door Wouter van Dijk