Vorige week zette Van den Berg zijn handtekening onder een nieuw contract waarmee hij tot in ieder geval de zomer van 2021 verbonden blijft aan het Dulon College. ,,Ik geef op dinsdag en vrijdagochtend wiskunde aan Vavo-studenten.” De Vavo is een pittige afdeling op de school. ,,Laten we zeggen, het zijn jongeren met een verhaal. Mijn voldoening haal ik uit het helpen van die jongeren. Dat maakt me enorm enthousiast.” 

Ondanks de leeftijd gaat Van den Berg nog ‘gewoon’ door. ,,Zolang het goed blijft voelen en ik enthousiast ben om te gaan, blijf ik het doen. In overleg met mijn vrouw natuurlijk. Zodra het een plicht wordt is het, denk ik, tijd om te stoppen”, legt hij uit. ,,Ook als het Dulon College een andere wiskunde-docent heeft, dan stap ik graag opzij.”

ICHTHUS COLLEGE Zijn carrière als leerkracht begon ooit in Rhenen, op een basisschool. ,,Ik denk dat het heel goed is om voor het middelbaar onderwijs een tijdje ervaring op te doen op het basisonderwijs.” In de avonduren studeerde hij voor docent wiskunde en zo behaalde hij zijn eerstegraads lesbevoegdheid. ,,Toen ben ik op het Ichthus College in Veenendaal gaan werken, tot aan mijn pensioen in 2013. Eigenlijk had ik wel door willen gaan maar dat ging tegen het beleid van de school in. Echter, ik zat nog geen zes maanden stil of het Dulon College klopte al aan de deur.”

ONTWIKKELINGEN Op 30 januari 2014 werd Van den Berg gepolst voor de functie en op 1 februari stond hij voor de klas. ,,Zo enthousiast was ik, ja! En nog steeds. Lesgeven op de Vavo is meer dan lesgeven alleen. Je moet veel begrip hebben voor de situatie van een student.” 

Ondanks zijn leeftijd houdt Van den Berg zich bezig met nieuwe lesmethodes. ,,Ik ben van mening dat als je als ‘oude rot’ in het vak zit, je je wel moet blijven verdiepen in de ontwikkelingen.” 

Als voorbeelden noemt hij de ‘digiborden’, het online lesgeven in verband met corona en het gebruik van de grafische rekenmachine. ,,Dat online lesgeven is niet zo mijn ding”, geeft hij aan. ,,Mijn lesgeven is gebaseerd op interactie met de klas”, legt hij uit. ,,Zo kan ik de leerlingen helpen. En, nog belangrijker, kunnen de leerlingen elkaar helpen.”

DOCENTCOACHING Naast docent is Van den Berg al sinds jaar en dag coach voor nieuwe docenten. ,,Ook daar haal ik enorm veel voldoening uit”, geeft hij aan. Deze werkzaamheden begonnen al op het Ichthus, waar hij uiteindelijk nog maar 50 procent van zijn tijd aan lesgeven besteedde. De overige vijftig procent ging naar het coachen van nieuwe docenten. 

Als tips naar aanstaande docenten geeft hij mee: ,,Zorg eerst voor contact, dan voor contract.” Dat wil zeggen: wanneer er op een goede manier contact met de leerlingen is, dan biedt dat later ruimte om afspraken met ze te maken. 

HERINNERINGEN Terugblikkend op de afgelopen vijftig jaar heeft Jan van den Berg enorm veel meegemaakt. ,,Je weet het wel. Leerlingen die verschrikkelijk in de put zaten en die je er door gesprekken weer bovenop kunt helpen, maar ik heb ook ontzettend mooie herinneringen met al mijn collega’s”, licht hij toe. 

Wat eruit springt? ,,Ik durf het niet te zeggen”, geeft hij aan. Desondanks gaat de 71-jarige docent met opgeheven hoofd een nieuw studiejaar in. ,,Wat er daarna gaat gebeuren zien we dan wel weer. Voor nu ben ik met het Dulon College enorm tevreden”, besluit hij.

door Job Oldegbers