,,Het is opvallend hoe snel, creatief en effectief scholen, hulpverleningsorganisaties en ouders met deze nieuwe situatie zijn omgegaan. Ik vind dat een welgemeend compliment in die richting een prominente plaats moet innemen in het jaarverslag”, aldus de wethouder in het jaarverslag leerplicht gemeente Ede schooljaar 2019-2020. Landelijk werden er massaal huisbezoeken afgelegd door leerplichta...