Om maar direct een eventueel misverstand weg te nemen; vanuit de school is het geenszins de bedoeling om een deel van de opvoeding over te nemen. ,,We willen zeker niet betuttelen, maar de ouders wel ontzorgen”, geeft Simons aan. Sinds een jaar of zeven loopt landelijk het project ‘De Gezonde School’, maar de insteek daarvan is anders, vergeleken met de Edese plannen. Simons: ,,Dat project focu...