Vorig jaar, zo bleek uit een inventarisatie van Binnenlands Bestuur, werden 129 wethouders gedwongen om af te treden, het hoogste aantal in vijftien jaar. Dat heeft in het algemeen te maken met coalities die klappen, onenigheid met de 'eigen' fractie of sterk afwijkende ofwel principiële standpunten of uitlatingen waardoor de raad geen vertrouwen meer heeft in de betrokken wethouder. Kortom, he...