,,Het systeem is uit voorzorg, tijdelijk, uitgeschakeld”, reageert woordvoerder Menno van Erkelens desgevraagd. Die uitschakeling duurde van vrijdag 17 tot en met zondagavond 19 januari en in die periode konden gemeentemedewerkers niet thuiswerken. Daarnaast waren verschillende formulieren die op de gemeentelijke website staan niet in te vullen. 

GEEN ZORGEN Volgens Van Erkelens is er geen aanleiding om een lek te onderzoeken. ,,De servers zijn uit voorzorg uitgeschakeld. We hebben geen aanwijzingen dat er in de gemeente sprake is of is geweest van een beveiligingslek.” 

Zondagavond heeft een beveiligingsupdate in de software plaatsgevonden en daarmee zijn de problemen verholpen. Medewerkers kunnen weer thuiswerken. De gevolgen voor de gemeentelijke organisatie zijn daarmee beperkt gebleven.

LESSEN Voor de SGP is het voorval toch reden om te onderzoeken welke impact de problematiek met de servers gehad heeft. ,,Welke lessen trekt het college hieruit?” vraagt de partij op 18 januari. Volgens de SGP is het blijvend nodig na te denken over beveiligingskwesties en om landelijke ontwikkelingen en pilots die vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken spelen in de gaten te houden. Daarnaast wil de partij weten of het college het met hen eens is dat een onderzoek naar informatiebeveiliging structureel dient te gebeuren. 

door Job Oldegbers