Scholen zijn al verplicht om bewegingsonderwijs te geven, maar in de wet is niet vastgelegd hoeveel tijd ze daarvoor moeten inplannen. Arie Slob, de minister voor basis- en voortgezet onderwijs, heeft wel met de scholen afgesproken dat zij minimaal twee, maar het liefst drie uur per week besteden aan gymmen, sporten en bewegen. In de praktijk blijken echter veel scholen zich daar nog niet aan te (kunnen) houden. 

Twee weken geleden heeft de Tweede Kamer daarom op voorstel van de VVD en SP het minimum van twee uur gym per week opgenomen in de eisen die aan scholen worden gesteld. Over drie jaar gaat deze nieuwe eis in, hoewel het wetsvoorstel nog wel door de Eerste Kamer moet worden goedgekeurd. Landelijk hebben veel scholen al een tegengeluid laten horen. Zij voorzien problemen omdat er te weinig gymbevoegde docenten zijn en er onvoldoende sporthallen beschikbaar zijn. Bij de basisscholen in de gemeente Ede klinken deze geluiden ook. 

Mooi dat de politiek kinderen meer wil laten bewegen, maar met alleen dat gegeven ben je er nog niet

VAKDOCENT Bert Dekker van scholengemeenschap Proominent Ede vindt het besluit van de Tweede Kamer ,,moedig en stoer”. De schoolbestuurder ziet niet gebeuren dat ‘zijn’ elf Edese basisscholen de twee uur gym per week gaan halen. ,,Kijk, het is natuurlijk erg mooi dat de politiek kinderen meer wil laten bewegen, maar met alleen dat gegeven ben je er nog niet. De Tweede Kamer moet dan ook zeggen: ‘De gemeente krijgt geld om de sportzalen langer aan te bieden’. Nu krijgen we maar geld voor anderhalf uur per week. Daarnaast hebben we daar ook een goede vakdocent voor nodig, maar ja, ook dat kost geld.” 

Toch is het niet zo dat hij niet wil dat kinderen twee uur in de week bewegen. ,,Verre van zelfs. Ik wil niets liever. Toch zien we ook in de praktijk mooie voorbeelden van bijvoorbeeld docenten die bewegend rekenen met de leerlingen. We leggen deze ‘twee-uur-eis’ naast ons neer en gaan over tot de orde van de dag, zoals ze dat in de Tweede Kamer ook altijd zo mooi zeggen.” 

BETON Scholengemeenschap Stichting Katholiek Onderwijs Veluwe-Vallei (SKOVV) geeft bij monde van een woordvoerder aan nog niet op de hoogte te zijn van het besluit van de Tweede Kamer. Wel kan hij zich voorstellen dat de zes Edese basisscholen die onder de stichting vallen in de knoop komen met het rooster, dat namelijk al potdicht zit, als er extra gymlessen gegeven moeten worden. ,,We moeten namelijk al een hele hoop. In de basis is dat bijvoorbeeld goed reken- en taalonderwijs. Al is bewegen natuurlijk ook belangrijk", wijst de SKOVV op het feit dat de wet nog door de Eerste Kamer moet. ,,Het besluit is dus nog niet in beton gegoten.” 

Gemeente Ede: 'Er is nog ruimte genoeg aanwezig om een eventuele toename op te vangen'

De grootste scholengemeenschap van Ede, CNS, met veertien basisscholen onder zich, wil niet reageren op het Tweede Kamerbesluit. Volgens hen is het nog te vroeg, en moeten ze zich nog gaan verdiepen in het wetsvoorstel. De gemeente Ede reageert wel. Zij verwachten, in tegenstelling tot de scholen, geen grote problemen bij de sportaccommodaties in de gemeente. ,,Er is nog ruimte genoeg aanwezig om een eventuele toename op te vangen”, zo laat een woordvoerder weten.  

Door Rik Bronkhorst