Ik krijg hier een vrolijk gevoel van, omdat we dit eindelijk voor elkaar kregen en het resultaat vinden we nog mooier dan we hadden verwacht", reageert Mees van de Haar, voorzitter van het stichtingsbestuur. ,,De houten bekleding dóet iets in dit landschap. Het is een mooi geheel geworden." De Wekerommer beaamt dat de toren een design-achtige uitstraling heeft. Ontwerper van de toren is Maarten Hindriks, architect uit Lunteren. Er komt nog een kijker op te staan om nog verder te kunnen turen.

Het idee voor de toren was elf jaar geleden reeds ontsproten, toen het klompenpad gerealiseerd werd, omdat die qua route over de belt gaat. De klompenpadcommissie heeft toen het plan opgepakt, met Eelco Kingma als kartrekker. ,,Hij was laaiend enthousiast om dit op te pakken." De commissie die zich hard ging maken voor de toren werd later omgezet in de speciale stichting Hoogte50.

Het eerste concept van Hindriks was om drie hoogspanningsmasten van twintig meter op de belt te plaatsen. Dit werd op tafel gelegd bij de gemeente. ,,De burgemeester schreef ons dat hij dit een leuk idee vond, want het college en de gemeenteraad konden dit initiatief van Wekerommers wel waarderen." Vervolgens liepen de stichtingsleden op tegen bezwaren van ambtenaren die de grote stalen constructie in de natuur niet zagen zitten, na protest van omwonenden. Een nieuw bestemmingsplan ging heel veel geld kosten, wat de stichting niet op kon hoesten.

Echter, wanneer de toren minder hoog zou worden, was een bestemmingsplanwijziging niet nodig. Dus koerste de stichting, in overleg met de belangenvereniging van Wekerom, vervolgens in die richting, terwijl intussen de tijd verstreek. Vervolgens maakten omwonenden ook tegen dit plan bezwaar, maar nu niet vanwege de hoogte en angst voor veel drukte. De toren zou vanwege het gewicht extra druk op de belt geven, waardoor het regenwater dat hier doorheen sijpelt, vervuild zou raken en daarna in het grondwater terecht kon komen. ,,Ze riepen moord en brand."

VERVUILING Hierdoor is de vergunning van de toren nog niet onherroepelijk, omdat buurtbewoners de zaak aanhangig maakten bij de Raad van State. Dus is het nog mogelijk dat de toren op termijn weer afgebroken moet worden. ,,Maar de rapporten van onderzoeken geven aan dat er geen sprake is van vervuiling die er toe doet. Dus heeft de rechter tot nu toe steeds gezegd dat de vergunning terecht is verleend", aldus Van de Haar.

Ook bestuurslid Tiny de Vries vindt de toren prachtig. ,,Als je bovenop staat, kun je Radio Kootwijk en Barneveld zien." De Wekeromse was nagenoeg vanaf dag één bij het proces betrokken. Ze lacht een beetje besmuikt bij de vraag hoe ze hierop terugkijkt. ,,Het eerste plan was ook wel een hele hoge toren. Het duurde daarna lang en het kostte best moeite, maar nu staat hij er. Ik ben blij voor alle betrokkenen dat het nu gelukt is."

De Vries ervaart veel positieve reacties over de toren vanuit Wekerom, ook bij mensen uit het bedrijfsleven. ,,Ze deden spontaan mee. Zelfs toen we de werving hadden gestopt, kwamen er nog sponsoren zich melden. Dat zegt wel iets."

Carla van Omme is sinds een half jaar bestuurslid van de stichting. Ze is ook heel blij met de realisatie en vindt de toren goed passen in de omgeving, vooral vanwege de houten bekleding. ,,We kunnen de kerktorens van Otterlo en Lunteren zien als we er bovenop staan."

AFGEBROKEN Ze wijst op voormalige bestuursleden die zich flink ingezet hebben voor de komst van een toren. ,,Petje af voor hun inzet." Dat waren naast Eelco Kingma ook nog wijlen Arend van Kruistem, Harry van de Top en Peter van de Bruinhorst als afgevaardigde van de belangenvereniging. ,,Zelf heb ik een paar keer contact gehad met de gemeente over het verloop." Adviseurs van de stichting waren verder: Matthijs Bouwman, Rob Groenendijk, Gerben van de Top en Ab Welgraven.

De toren staat op cultuurgrond van De Wekeromse Eng, door de eeuwen heen ontstaan als gevolg van gebruik door mensen. Oorspronkelijk lag hier het eigenlijke Wekerom, toen nog een aantal boerderijen in de Eng. Vorige eeuw verplaatste het dorp zich naar het noorden en bood de Eng naast landbouw geleidelijk aan ruimte voor nieuwe bedrijvigheden en gemeenschappelijke belangen, waaronder een vuilstortplaats en hoogspanningsmasten.

Carla van Omme zou het verschrikkelijk vinden als de toren onverhoopt weer afgebroken zou moeten worden. Ze wijst in dit verband ook op de vrijwillige inzet van de bouwers Van Middendorp en Wim Heij.

Een datum voor een officiële opening is er nog niet, mede vanwege de coronacrisis.

Door Freek Wolff