Ooit waren er in Nederland 60 militaire tehuizen, waar beroepsmilitairen en met name dienstplichtigen samenkwamen ,,voor ontspanning en geestelijke toerusting.” Behalve de PMT’s waren er KMT’s (katholiek), HMT’s (humanistisch) en AMT’s (algemeen). Zij vervulden een ‘huiskamerfunctie’, een plek voor ,,geleide vrijetijdsbesteding en geestelijke verzorging en hadden een restauratieve functie en so...