De vrijwilligers van Stadspoort hebben zich fel verzet tegen het sluiten van de post en hebben mede aangedrongen op het onderzoek. Er zijn allerlei regels die moeten zorgen voor een adequate brandweerzorg. Volgens het door het algemeen bestuur van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden(VGGM) vastgestelde visie basis brandweerzorg voldoet Ede daar straks aan, wanneer de nieuwe bra...