,,De SGP wil zich blijven inzetten voor duurzaamheid", laat Nico van der Poel weten. ,,Wij willen dat Ede in 2045 energieneutraal is, het college houdt vast aan 2050. Groene daken op bushokjes en zonnepanelen op zoveel mogelijk daken, niet op duurzame landbouwgrond, kunnen een mooie bijdrage leveren." Een veilige gemeente staat bij de SGP hoog op de agenda en een vuurwerkvrije jaa..

Ellen Out (GroenLinks) laat op weg naar haar vakantieadres weten dat energietransitie, klimaatadaptatie, goede zorg en het tegengaan van armoede en ongelijkheid belangrijke doelen zijn. ,,Wij willen voor onze inwoners een schone, gezonde, eerlijke, open en toekomstbestendige samenleving." Haar fractiegenoot Peter van Leusden voegt toe dat de komende twee jaar het zorgbudget zal dalen, ..