,,De SGP wil zich blijven inzetten voor duurzaamheid", laat Nico van der Poel weten. ,,Wij willen dat Ede in 2045 energieneutraal is, het college houdt vast aan 2050. Groene daken op bushokjes en zonnepanelen op zoveel mogelijk daken, niet op duurzame landbouwgrond, kunnen een mooie bijdrage leveren." Een veilige gemeente staat bij de SGP hoog op de agenda en een vuurwerkvrije jaarwisseling is niet alleen voor de veiligheid van belang, maar ook voor het milieu en dierenwelzijn. Er komen veranderingen binnen de brandweerorganisatie, maar hopelijk komen er ook mooie plannen voor een nieuwe brandweerkazerne in Ede-centrum. ,,De huidige plek aan de Klinkenbergerweg is dan een mooie locatie voor starterswoningen of woningen voor senioren." De SGP wil investeren in verkeersveiligheid, veel kruisingen en wegen moeten worden aangepakt. ,,Als het om de stikstofproblematiek gaat hopen we dat er meer ruimte komt voor bouwers en boeren." Van der Poel stelt dat veel mensen zich eenzaam voelen. ,,Wij denken dat zwaaistenen goed kunnen werken, zodat er vaker gezwaaid wordt naar ouderen en eenzame mensen."

Ellen Out (GroenLinks) laat op weg naar haar vakantieadres weten dat energietransitie, klimaatadaptatie, goede zorg en het tegengaan van armoede en ongelijkheid belangrijke doelen zijn. ,,Wij willen voor onze inwoners een schone, gezonde, eerlijke, open en toekomstbestendige samenleving." Haar fractiegenoot Peter van Leusden voegt toe dat de komende twee jaar het zorgbudget zal dalen, maar dat mag volgens GroenLinks het goede zorgaanbod niet verschralen voor iedereen die de zorg echt nodig heeft. ,,Ook willen we dat Ede zijn steentje blijft bijdragen aan het tegengaan van klimaatverandering. Daarvoor is nodig dat we de komende jaren een aantal grote zonnevelden en meer windmolens bouwen en een snelle omslag naar schoon vervoer bevorderen. Ook willen we concrete maatregelen gerealiseerd zien in het kader van klimaatadaptatie door onder andere meer groen in de wijken en versterking van de natuur."

HUISHOUDBOEKJE OP ORDE BRENGEN Bart Omlo (VVD) stelt dat er veel is gedaan om het op orde brengen van het huishoudboekje en de wijze waarop de gemeente wordt bestuurd. ,,Hiermee is ruimte gemaakt voor het uitvoeren van een aantal ambities uit het bestuursakkoord zoals het realiseren van het World Food Center Experience, een nieuw station en maatregelen op het gebied van duurzaamheid. Het is de komende twee jaar wel belangrijk dat we nu ook echt gaan doorpakken omdat we anders onze afspraken niet gaan halen. Geen vertragingstactieken of allerlei bijzaken, maar de mouwen opstropen en aan het werk. De VVD zal zich blijven inzetten voor een Ede met ambitie, waar we kansen grijpen, waar iedereen zijn of haar steentje bijdraagt en we ons veilig en gelukkig voelen. Daar mag u ons de komende tijd aan houden."Kwaliteit van zorg
voor onze inwoners
moet prioriteit
nummer 1 blijven

De ChristenUnie kijkt met spanning hoe de maatregelen in de zorg zullen uitwerken, zegt Cora Otter-Van den Bosch. ,,In het afgelopen jaar zijn de nodige bezuinigingsmaatregelen afgesproken rond de zorgkosten. Zoals iedere gemeente heeft ook Ede flinke tekorten in de zorg vanwege bezuinigingen vanuit het Rijk. Kwaliteit van zorg voor onze inwoners moet prioriteit nummer 1 blijven. We zijn benieuwd hoe de maatregelen uitpakken en zullen zo nodig inzetten op bijsturen. Kunnen vrijwilligers en mantelzorgers hun taak volhouden?" Wat duurzaamheid betreft is veel beleid ´in de steigers gezet´ en de ChristenUnie hoopt in 2020 concrete uitwerking te gaan zien, bijvoorbeeld de realisatie van zonnevelden. ,,De woningnood blijft in Ede hoog. Er zijn te weinig goedkope huur- en koophuizen voor bijvoorbeeld starters. We hebben vorig jaar een eigen gemeentelijk woningbedrijf voorgesteld voor huurwoningen. Wees creatief, bouw bijvoorbeeld leegstaande kantoorpanden om tot starterswoningen. In het eerste kwartaal dit jaar komt er een voorstel vanuit het college en de raad kan hier verder over nadenken."

WENSENLIJST Harry van Huijstee (PvdA) heeft ook zeker een wensenlijst voor 2020. ,,Wij wensen dat iedereen zeker is van een goede betaalbare woning, zeker is van een leraar voor de klas van zijn of haar kinderen, zeker is van zinvol werk en zeker is van goede zorg. Praktisch kunnen we hiermee een begin maken door als gemeente Ede eigen woningbouw te starten om voldoende huurwoningen te bouwen, te starten met de realisatie van windmolens en zonneparken, en als gemeente goede zorg te behouden, bijvoorbeeld door een reserve sociaal domein waarmee we kunnen borgen dat in Ede de zorg geboden kan worden die nodig is en wachtlijsten niet ontstaan of beperkte blijven."

D66 heeft volgens Stephan Neijenhuis vaak kritiek gehad op de magere klimaatdoelstellingen van Ede. Daar is aan gewerkt, maar dan moeten vervolgens die doelstellingen wel worden gehaald. ,,We kunnen niet blijven wachten tot de duurzame energie zichzelf opwekt. De gemeente zal de handen uit de mouwen moeten steken en ook de gemeenteraad kan moeilijke besluiten niet langer voor zich uitschuiven." Verder gebeuren er nog te veel ongelukken in Ede. ,,Vooral voor de meest kwetsbare verkeersdeelnemers moet er nog veel gebeuren, zoals voetgangers en schoolgaande kinderen op de fiets. Daarom moet de gemeente snel aan de slag met rotondes en kruispunten dichtbij scholen, de 80 kilometer wegen in het buitengebied en de N224." De Muur van Mussert in Lunteren kan worden gebruikt om niet alleen de heldenverhalen uit de oorlog, maar ook de zwarte bladzijden te belichten. ,,Er is meer onderhoud en context nodig om het educatief te kunnen gebruiken. Daar moeten we mee aan de slag, want de muur brokkelt af waar je bij staat."Kwaliteit van stoepen, straten en plantsoenen op orde brengen en houden

Jan Pieter van der Schans (CDA) noemt de kwaliteit van de openbare ruimte een aandachtspunt. ,,De kwaliteit van stoepen, straten en plantsoenen op orde brengen en houden." Ook het CDA vraagt aandacht voor goedkope huur- en koopwoningen, ervoor zorgen dat er meer goedkope woningen in wijken en dorpen bijkomen. ,,We willen er verder voor zorgen dat er in Ede ruimte blijft voor een toekomstbestendige agrarische sector met aandacht voor landschap en natuur." Bereikbaarheid en verkeersveiligheid is een ander aandachtspunt. ,,Doorstroming in de gemeente bevorderen. Denk aan de aanleg van de Parklaan en het verbeteren van het kruispunt bij het ziekenhuis." De veranderingen in de zorg moeten er wat Van der Schans betreft niet toe leiden dat vrijwilligers en mantelzorgers hun hulp en zorg niet meer goed kunnen verlenen.

Door Gerard van Wijk